Stairs

Luova

ajattelu

Uutta luova, ratkaisukeskeinen ja moninäkökulmainen ajattelu on kaiken Imagin toiminnan lähtökohta. Mielikuvituksen käyttö ja toimivien ratkaisujen etsiminen yhdistää Imagin kaksi eri puolta – suunnittelutyön ja terapiatyön.

Paitsi kokenut suunnittelija, Imagin perustaja Marika Tynnilä on myös kokenut taideterapeutti ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Marika on toiminut terapiayrittäjänä vuodesta 2015, ja tehnyt asiakastyötä erityisesti työhyvinvoinnin, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun saralla. Lue lisää Marikan monipuolisesta polusta täältä!

 

Terapiatyötä Marika tekee tällä hetkellä pääasiassa työhyvinvointipalvelu Auntien ammattilaisena, mutta jos sinua kiinnostaa kokeilla ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, on uusille yksityisasiakkaille tarjolla helppoa ja turvallista nettiterapiaa. Jos nettiterapia ei ole mieleinen ratkaisu, Imagilla on myös kotoisa vastaanotto Helsingin Punavuoressa. Aikoja löytyy rajoitetusti. Lue lisää!

Pollack

Omaa luovuutta

etsimässä?

Imagi tarjoaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian lisäksi myös ratkaisukeskeisesti suuntautunutta taideterapiaa. Esimerkiksi nuorille voi olla voi olla helpompaa ilmaista itseään kuvatyöskentelyn tai kirjoittamisen avulla. Käsillä tekeminen ja havaintoon keskittyminen tuottaa myös iloa, aktivoi alitajuntaa ja luo uusia ajatuksia. Lue lisää!

Imagi järjestää myös taideterapeuttisia työpajoja eri kokoisille ryhmille (ei korona-aikana). Marikalla on laaja kokemus työpajojen suunnittelusta ja vetämisestä niin lapsille, nuorille kuin työikäisille aikuisillekin. Yhteisen teeman jakava taidetyöpaja on turvallinen paikka tutkia omia ajatuksiaan, asenteitaan, pelkojaan ja unelmiaan. Vertaisryhmän tuki on palkitsevaa. Voit myös kerätä oman ryhmän yhteisen aiheen ympärille. Rento ja luova keskustelutyöpaja yhdessä ystävän tai läheisen kanssa on mukava, matalan kynnyksen tapa saada kokemus siitä mitä ratkaisukeskeinen keskustelu ja ohjattu taideterapeuttinen työskentely voi olla. Kysy lisää!

"Jo muutamasta terapiakerrasta koen olleen itselleni iso hyöty. Monilla on haasteita löytää se ydinongelma omassa elämässään, ei tunnu hyvältä, ei suju mutta silti ei oikein ymmärrä miksi. Juuri sellaiseen koen tällaisesta olevan hyötyä, kun on valmis itse pohtimaan ja tekemään jonkun pienellä jeesillä."

"Sain terapiasta apua ja konkreettisia vinkkejä oman ajattelun muuttamiseen. Sain pieniä tehtäviä, tarpeeksi pieniä jotta sain tehtyä ne. Joskus vain pohdintaa omista käytösmalleista tai ajatuksista. Pienet askeleet helpottivat suurempienkin ottamista."

"Tuli heti lämmin olo Marikasta mikä on äärimmäisen tärkeää. Aina tuntui, ettei ollut kiire. Sain purkaa mutta keskustelua johdateltiin kuitenkin."

 

"Marika osasi kohdata minut oikein."

"Marika oli helposti lähestyttävä, hyväksyvä ja aito."

 

"Tuntui, että sain sekä purkaa ajatuksia että tunteita mutta niihin ei jääty vellomaan vaan terapeutti johdatti sopivasti keskustelua eteenpäin ja mitä voisi tehdä."